พาณิชย์อ้อนลาวเปิด 4 ด่านชายแดนตรงข้ามหนองคาย

  • หลังปิดช่วงโควิด-19 ระบาดนานกว่า 3 ปี
  • หวังให้การค้าชายแดน 2 ชาติกลับมาเหมือนเดิม
  • ลาวรับเร่งรัดเปิดด่านที่พร้อมที่สุดโดยเร็ว

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 ได้เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ ลาวโดยได้เข้าพบ นายพูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อหารือถึงการเปิด 1 ด่านท้องถิ่น และ 3 ด่านประเพณี ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย ได้แก ด่านท้องถิ่นท่าเดื่อ ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย, ด่านประเพณีหนองดา ตรงข้ามจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ, ด่านประเพณีบ้านโดนใต้ เมืองปากงึมตรงข้ามจุดผ่อนปรนการค้าบ้านจุมพล และด่านประเพณีบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนการค้าบ้านม่วงให้กลับมาเป็นช่องทางการค้าชายแดนหลังปิดช่วงการระบาดของโควิด-19 เกือบ 3 ปี 

“ด่านฝั่งไทยมีความพร้อมเปิดทันทีที่ลาว พร้อมดำเนินการ โดยฝ่ายลาวแจ้งว่า ขณะนี้อำนาจการเปิดด่านอยู่ภายใต้นครหลวงเวียงจันทน์ เพียงแต่ติดปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการปฏิบัติงานและบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่นครหลวงเวียงจันทน์ จะเร่งเปิดด่านที่มีความพร้อมอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชน 2 ประเทศกลับมาซื้อขายกันตามปกติ และต้อนรับการท่องเที่ยว ที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน และในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน”

นายกีรติ กล่าวว่า ปัจจุบัน ไทยเปิดด่านชายแดนแล้ว 80 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด 72 แห่ง สำหรับด่านชายแดนไทย-ลาว นั้นมี 49 แห่ง ด่านฝั่งไทยเปิดแล้ว 44 แห่ง ลาว เปิด 36 แห่ง 

ในปี 65 การค้าชายแดนไทย-ลาว มีมูลค่า 260,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.1% โดยมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ด่านชายแดนด้านจังหวัดหนองคาย ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ มูลค่า  86,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3% ขณะที่ปี 65 การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย อยู่ที่  1,790,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.44% เป็นการส่งออก 1,029,837 ล้านบาทลดลง 0.26% และการนำเข้า 760,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.84%