พาณิชย์หนุนเอสเอ็มอีโกอินเตอร์

  • ไฟเขียวงบเฉียด36ล้านบาทช่วยเหลือ
  • เน้นร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
  • ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งจีน-อาเซียน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เคาะวงเงินเกือบ 36 ล้านบาท ในโครงการเอสเอ็มอี โปร-แอคทีฟ หนุนเอสเอ็มอี 196 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนส.ค.-พ.ย.นี้ ส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทั้งตลาดใหม่ ตลาดหลัก

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการเอสเอ็มอี โปร-แอคทีฟ ครั้งที่ 2/62 โดยมีผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนส.ค.-พ.ย.62 รวม 76 งาน จำนวนผู้ประกอบการ 196 ราย วงเงินสนับสนุน 35.47 ล้านบาท โดยเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในตลาดใหม่ 26.69 ล้านบาท จำนวน 51 งาน ผู้ประกอบการ 151 ราย และกิจกรรมในตลาดหลัก 8.78 ล้านบาท ใน 25 งาน ผู้ประกอบการ 45 ราย

”ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและไลฟ์สไตล์ และตลาดที่ขอรับการสนับสนุนสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก โดยมีจีน เป็นตลาดเนื้อหอมที่ผู้ประกอบการต้องการไปเข้าร่วมงานมากที่สุด ตามมาด้วยยุโรปตะวันตก และอาเซียน”

สำหรับโครงการระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 62-64) กรมได้อนุมัติช่วยเหลือเอสเอ็มอีเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศไปแล้วกว่า 1,000 ราย เพื่อให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลก และแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง โดยให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ทั้งค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าตกแต่ง ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นต้น