พาณิชย์ดึง “วัยเก๋า” ค้าขายออนไลน์

  • จัดอบรมวัย60อัพขายสินค้าออนไลน์
  • หวังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย
  • ดึงกูรูร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าหนุนผู้ประกอบการทำการค้าออนไลน์ เปิดตัวโครงการ “ 60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ดึง “วัยเก๋า” อายุ 60 อัพ อบรมค้าขายออนไลน์

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (เอ็นอีเอ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า  เอ็นอีเอ ได้จีดทำ และเปิดตัวโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” นับเป็นโครงการแรกที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวัย 60+ ได้มาเรียนรู้เรื่องการค้าขายออนไลน์ครบวงจร เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ขายสินค้าออนไลน์ พร้อมกับมีหน้าร้านได้ง่ายๆ ภายใต้เว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขายสินค้าผ่านออนไลน์ไปยังทั่วโลก รวมถึงได้เชิญวิผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ นักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ และผู้มีประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิดที่เกี่ยวข้องด้านตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

“โครงการนี้ เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 2-4 ก.ค.นี้ มีผู้ประกอบการที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วมอบรม 30 ราย ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาหาร ไลฟ์สไตล์ เครื่องจักร สุขภาพและการแพทย์ และเครื่งใช้ไฟฟ้า โดยจะมีการอบรมตั้งแต่ การสร้างแรงบันดาลใจให้คนวัย 60 สู่ความสำเร็จ เทคนิคการประกอบธุรกิจออนไลน์ วิธีการขายสินค้าบนเว็บไซต์ thaitrade.com และ Alibaba การขนส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทย การชำระเงินและการจัดการร้านค้า เป็นต้น”

นอกจากนี้  ในปีนี้ เอ็นอีเอ ยังได้ผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้ออนไลน์ในการทำธุรกิจ ซึ่งเอ็นอีเอจะช่วยเหลือด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างองค์ความรู้ และนำไปสู่การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ 2.กลุ่มที่มีสินค้า มีความรู้แต่ยังไม่ได้มีตลาดออนไลน์ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์อย่างมีระบบ และ 3.กลุ่มที่มีสินค้ามีตลาดออนไลน์แต่ไม่สามารถขายสินค้าได้ โดยจะส่งเสริมการขายออนไลน์ให้มีคุณภาพ และต่อยอดไปยังตลาดศักยภาพได้มากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจ ติดตามข่าวสารได้ที่ โทรศัพท์ 02 507 7999 หรือ nea.ditp.go.th ,facebook.com/nea.ditp