ฝ่ายค้านจะเคาะไม่เคาะว่าจะยื่นอภิปรายหรือไม่สัปดาห์นี้ถึงรู้ว่าจะหมู่หรือจ่า

  • เพื่อไทยเตรียมวางมือกฎหมายในกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญ
  • เน้นๆแก้มาตรา 256 ปลดล็อกแก้ทั้งฉบับ
  • ขณะที่ 7 พรรคฝ่ายค้านเตรียมเคาะจะซักฟอกรัฐบาลหรือไม่สัปดาห์นี้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมยุทธศาสตร์วันนี้(4 พ.ย.) หารือประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งพรรคเตรียมจะให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าไปนั่งเป็นกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อช่วยผลักดันให้การทำงานของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างรอบคอบและประสบผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

“คณะกรรมมาธิการชุดนี้ ต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาวิธีการและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าจะพูดว่าต้องแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง โดยประเด็นหลักที่กรรมาธิการต้องพิจารณาคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการปลดล็อกที่ง่ายที่สุด จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) ซึ่งจะเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนและจากประชาชนในแต่ละพื้นที่” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

ส่วนเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะหารือภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งหลังการหารือจะมีความชัดเจนว่า จะเดินหน้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ซึ่งหากมีมติว่าจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะยังไม่เปิดเผยว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคล 

“จากข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านได้มาขณะนี้ พบว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ที่มีเรื่องของตำแหน่งมาเป็นผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งระบบ” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว