ผู้สูงวัยเฮ!แค่โชว์บัตรประชาชนใช้บริการเรือ โดยสารทุกสาย เริ่ม 5 ธ.ค.

แค่โชว์บัตรประชาชนสูงวัย 60 ปีขึ้นไป ลดหย่อนทันที 50% ค่าเรือด่วน เรือแสนแสบ เรือข้ามฟาก เริ่ม 5ธ.ค.62 เป็นต้นไป สะดวกไม่เสียเวลาไปทำบัตรลดหย่อน คาดผู้สูงอายุใช้สิทธิเพิ่ม100%

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับสมาคมเรือไทยและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ”สูงวัยได้สิทธิ” ลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ เรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้ลงนามกับผู้แทนสมาคมเรือไทยและผู้ประกอบการเรือโดยสาร

นายอธิรัฐ กล่าวว่า จากข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อเดือนก.พ.62 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 1,061,753 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี แต่จากข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนต.ค.62 พบว่าผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวมีบัตรลดหย่อนค่าโดยสารในอัตรา 50%ตามสิทธิที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพียง8,780 รายเท่านั้น

ดังนั้นกรมเจ้าท่าจึงบูรณาการการทำงานกับภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ โดยปรับปรุงรูปแบบการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง เช่น เรือโดยสารคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีบัตรลดหย่อนค่าโดยสารที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่ามีอายุ 5 ปื ซึ่งการใช้สิทธิ์โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป คาดว่าจะมีผู้สูงอายุใช้บริการเรือโดยสารเพิ่มขึ้น100%จากจำนวนผู้ที่มีบัตรลดหย่อนอยู่แล้ว

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำบัตรลดหย่อนค่าโดยสาร ณ จุดบริการของกรมเจ้าท่า พร้อมลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับอัตราค่าโดยสารที่ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิลดหย่อน เช่น เรือด่วนเจ้าพระยาจาก 32บาท เหลือ16 บาท เรือคลองแสนแสบจาก 19 บาท เหลือ 9 บาท เรือคลองภาษีเจริญจาก 15 บาทเหลือ 8 บาท เรือข้ามฟากท่าช้าง-วังหลัง จาก 3.50บาท เหลือ 2 บาท เรือข้ามฟากสี่พระยา-คลองสานจาก 4.50 บาทเหลือ 2.50 บาท เป็นต้น