“ผู้กองธรรมนัส”ควงน้องชาย ลงพื้นที่แก้ปัญหาข้าวโพดให้พี่น้องเกษตรกร จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.62 ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 นายจีรเดช  ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า และคณะ ลงพื้นที่ในเขต ต.บ้านถ้ำ และต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากหนอนชนิดใหม่ระบาดในข้าวโพดกว่า 20,000 ไร่ โดย ร.อ.ธรรมนัสได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป