ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” หลังพ้น ส.ส. มีทรัพย์สิน 110 ล้านบาท

  • ไม่มีหนี้สิน มีเงินฝาก 69 ล้านบาท
  • ที่ดิน 34 ล้านบาท
  • สะสมปืน 3 กระบอก พระเลี่ยมทอง 1.5 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย โดยที่น่าสนใจ คือ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566   ซึ่ง นายศักดิ์สยาม แจ้งสถานะว่า โสด  พบมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 110,236,673 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็น เงินฝาก 69,488,973 บาท ที่ดิน 19 แปลง มูลค่า 34,248,450 บาท ยานพาหนะ ประกอบด้วย รถยนต์ TOYOTA Fortuner และรถยนต์ Volkswagen มูลค่ารวม  2,100,000 บาท นอกจากนั้นยังมีการระบุว่า มีสิทธิและสัมปทานมูลค่า 240,000 บาท โดยเป็นสัญญาเช่าบ้าน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 120,000 บาท และสัญญาเช่าห้องชุดที่กรุงเทพ 120,000 บาท ส่วนทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4,399,250 บาท

สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ พระเครื่องเลี่ยมทอง 1 องค์ มูลค่า 1,500,000 บาท  งาช้าง 1 คู่ มูลค่า 1,400,000 บาท สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท 1 เส้น  สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท 1 เส้น นาฬิกาโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 200,000 บาท แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 500,000 บาท นอกจากนั้นยังมีปืนลูกโม่ ขนาด.38 ยี่ห้อสมิธ 1 กระบอก ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.ยี่ห้อล็อก 1 กระบอก และปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.ยี่ห้อซิกซาวเออร์ 1 กระบอก เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม ยังแจ้งอีกว่า มีรายได้ต่อปี 1,682,155 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทน ส.ส. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 1,379,545 บาท ดอกเบี้ยจากธนาคาร 302,610 บาท โดยมีรายจ่ายต่อปี 840,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาท และค่าเช่าบ้าน 240,000 บาท ปัจจุบัน นายศักดิ์สยาม เป็นว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 2 และยังมีคดีอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ กรณี ส.ส.จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า นายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น และศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี แต่จนถึงขณะนี้