“ปิยบุตร” ซัดยกเลิกคำสั่ง คสช.ไม่ได้ช่วยให้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยกลับคืนมา

  • ตราบใดที่ ม.279 ยังมีอยู่และรับรองทุกการกระทำที่เกี่ยวเนื่อง
  • ยืนยันพันธกิจพรรคอนาคตใหม่ผลักดันให้มาตรา 279 ต้องเลิกทิ้งด้วย

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้ข่าวว่ามีการยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. หลายๆฉบับ เช่นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อมวลชน การโอนคดีไปให้ศาลทหาร ฯลฯ ซึ่งความคิดที่จะยกเลิกคำสั่งเหล่านี้มีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าการยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.เหล่านี้จะได้แก่ฉบับใดบ้าง จะครอบคลุมทุกฉบับที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ มีเนื้อหาที่ขัดกับความยุติธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ถ้ามีบางฉบับที่เข้าข่ายดังกล่าวแต่ไม่ได้ถูกยกเลิกไป ทางพรรคอนาคตใหม่เองยืนยันว่า ส.ส.ของเราจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าไปสู่การพิจารณายกเลิกให้หมด

แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจในที่นี้ ว่า ต่อให้มีการยกเลิกในวันนี้ ผลของการใช้ประกาศและคำสั่งในรอบ 5 ปีจะยังมีอยู่ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พรรคอนาคตใหม่ได้ตั้งญัตติด่วนเพื่อศึกษาผลกระทบเหล่านี้ด้วย ไม่ใช่ว่าเมื่อยกเลิกไปแล้วจะไม่ต้องพูดถึงกันอีก อีกทั้งในรัฐธรรมนูญมาตรา 279 เวลาเขียนรับรองให้ประกาศคำสั่ง คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ ไม่ได้เป็นการรับรองแค่ประกาศคำสั่งเท่านั้น แต่ยังรับรองไปถึงการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ ว่าการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันครอบคลุมไปถึงแค่ไหน