“ปิดทองหลังพระ” ชูหนังสั้นนำตามพระบรมราโชวาทกระตุ้นกำลังใจ กำลังสติคนไทยในภาวะวิกฤต

  • “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” ดำเนินการสร้าง
  • ถอดความวิกฤตรัตนโกสินทร์เป็นหนังสั้น
  • สร้างเสริมเติมความสามัคคีแก้ปัญหา

นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และภาคี กระตุ้นกำลังใจกำลังสติคนไทยในภาวะวิกฤต โดยมอบให้นายปรัชญา ปิ่นแก้ว กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ถอดความวิกฤตรัตนโกสินทร์เป็นหนังสั้น

มีเนื้อหา ถึงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลอย่างรุนแรงต่อคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยที่คาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบ 6% และคนตกงานเป็นจำนวนมาก

ในภาวะดังกล่าวนี้ ต้องการความสามัคคีกันแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามจะต้องเริ่มจากชาวไทยมีกำลังใจและสติก่อน

“เราเจอโควิด-19 ขณะเดียวกับภัยแล้งรุนแรงที่สุดใน 40 ปี และการชะลอตัวของเศรษฐกิจนับจากสงครามการค้าช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น โควิด-19 เป็นแค่หนึ่งมุมของสิ่งที่เราเจอ”

ดังนั้น จึงได้มอบให้ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ปรัชญา ปิ่นแก้ว มาดำเนินการสร้าง โดยนำเอาวิกฤตต่างๆที่ใหญ่สุดของประเทศมาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถผ่านมาได้และพัฒนาได้จนปัจจุบัน

“กำลังใจและสติ ตามพระบรมราโชวาทเป็นพื้นฐานสำคัญ เราทำอะไรให้ดีไม่ได้ ถ้าขาดสองสิ่งนี้”

ความตั้งใจดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก กสทช. สมาคม ทีวีดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ที่จะร่วมกันเผยแพร่

“ชาวไทยทุกคนควรสร้างกำลังใจ กำลังสติให้กันและกัน ฝ่าปัญหาที่รุนแรงครั้งนี้เพื่อลูกหลานที่กำลังเติบโต”