“ปลัดฉิ่ง”ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กระทรวงมหาดไทยอำลาตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ พร้อมภริยา ตลอดจนบรรดาอธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ข้าราชการ และลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย เข้าพบนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงมุทิตาจิตอำลานายฉัตรชัย ซึ่งจะทำหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นวันสุดท้าย(30 ก.ย.) ซึ่งในเวลา 16.49 น. นายฉัตรชัย พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ก.มหาดไทย ได้สักการะศาลพระภูมิ ศาลพระกาฬไชยศรี และพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงฯ เพื่ออำลาตำแหน่ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการฝากงานหรือโครงการกับว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย หลังพ้นตำแหน่งไปแล้วหรือไม่ ว่า ปลัดคนใหม่เป็นคนเก่ง ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ให้การดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง จึงไม่มีอะไรที่อยากฝากถึง หรือเป็นห่วง