“ประวิตร”ไม่หวั่นคำครหาเดินหน้าแก้หนี้นอกระบบต่อ

  • ประชาชนยิ้มทั้งน้ำตา
  • คนลพบุรีเฮ!รับมอบโฉนด 1,704 ฉบับ
  • เจรจาคืนความชอบธรรมกว่า 42,000 ราย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปจังหวัดลพบุรี เพื่อให้กำลังใจการทำงานของ กอ.รมน. ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่ผ่านมา

ในภาพรวมการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.62 ผลการเจรจาไกล่เกลี่ย โดย กอ.รมน. สามารถเจรจาทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว จำนวน 42,097 ราย มูลหนี้รวมกว่า 7,100 ล้านบาท ต่อจากนั้น รองนรม.และรมว.กห.พร้อมคณะ ได้ร่วมกันส่งคืนทรัพย์สินคืนให้ประชาชนครั้งที่ 12 จากการบังคับใช้กฎหมาย โดยตำรวจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จำนวน 1,071 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 1,704 ฉบับ รวม 2,054 ไร่ มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,324,845,135 บาท ด้วยบรรยากาศรอยยิ้มและน้ำตาของความอิ่มเอิบใจร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร’ ได้กล่าวขอบคุณการทำงานร่วมกันของทุกส่วนราชการในภาพรวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการคืนโฉนดรวมทั้ง 12 ครั้ง ประชาชนได้รับการคืนโฉนด 25,052 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 21,312 ฉบับเนื้อที่กว่า 59,000 ไร่ มูลค่ารวม 30,622 ล้านบาท. ซึ่งถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการหลายส่วนราชการของทุกจังหวัด ภายใต้กฎหมายที่กำหนดและการเจรจาให้ความเป็นธรรมร่วมกัน เพื่อคลี่คลายปัญหาหนี้นอกระบบที่มีมานาน ซึ่งเป็นปัญหาของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยตรง

พร้อมย้ำ ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่อไปให้ครอบคลุมทั้งระบบ ด้วยความมุ่งมั่น โดยคำนึงถึงประโยชน์และโอกาสของลูกหนี้อีกจำนวนมาก ที่ยังจมอยู่กับกองหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นเสมือนกับดักความยากจนที่มีอยู่ในสังคมและขาดการช่วยเหลือมายาวนาน ขณะเดียวกัน ขอให้เปิดกว้างรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากภาคประชาสังคม เพื่อปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยตรงต่อไป