ประมูลเบอร์มือถือเลขสวย2 วัน ขาย154 เลขหมาย โกยเงินเฉียด20 ล้านบาท

  • กสทช.ปลื้มเปิดประมูลเบอร์มือถือสวยปั๊มเงินเฉียด20 ล้านบาท 
  • นำมาประมูลครั้งนี้687 เลขหมายขายออก154 เลขหมาย 
  • ยังมีเลขหมายสวยอีก5 แสนเลขหมายรอกำหนดวันประมูลต่อไป 

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานกสทช. ได้จัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่ 3-4 ส.ค.​2562 รวม2 วัน สร้างรายได้ให้รัฐ 19,639,276 บาท ประมูลออกไปแล้วทั้งหมด154 เลขหมาย

สำหรับเลขหมายที่ถูกประมูลไปในราคาสูงสุดของการประมูลในครั้งนี้ได้แก่ได้แก่เลขหมาย080-888-9999 ประมูลไปในราคาสูงสุด1,600,000 บาทจากราคาเริ่มต้นการประมูล20,000 บาทเลขหมายที่ประมูลได้ราคาสูงสุดเป็นลำดับที่2 ได้แก่เลขหมาย099-988-9999 ประมูลได้ไปในราคา1,515,000 บาท 

สำหรับการประมูลวันที่4 ส.ค. 2562 มีเลขหมายที่ประมูลออกไป19 เลขหมายสร้างเงินรายได้ให้รัฐเฉพาะวันนี้1,669,000 บาทสำหรับเลขหมายที่มีการประมูลได้ราคาสูงสุด3 ลำดับแรกของวันนี้ได้แก่เลขหมาย095-599-9955 ในราคา300,000 บาทลำดับที่2 เลขหมาย088-899-9988 ราคา245,000 บาทและลำดับที่3 เลขหมาย095-544-4455 ราคา160,000 บาท

ส่วนวันที่  3 ส.ค. ท่ีผ่านมามีเลขหมายที่ประมูลออกไปได้จำนวน135 เลขหมายจากเลขหมายที่นำมาประมูลในเมื่อวานจำนวน361 เลขหมายคิดเป็นเงินรวม17,970,276 บาทโดยเลขหมายที่ประมูลออกไปได้ในราคาสูงสุดได้แก่เลขหมาย080-888-9999 ประมูลไปในราคาสูงสุด1,600,000 บาทจากราคาเริ่มต้นการประมูล20,000 บาทเลขหมายที่ประมูลได้ราคาสูงสุดเป็นลำดับที่2 ได้แก่เลขหมาย099-988-9999 ประมูลได้ไปในราคา1,515,000 บาท

โดยเงินที่ได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วสำนักงานกสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป