ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯคนใหม่ ลุยสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับไทย

  • ประธานJETRO เข้าพบนายกฯ
  • ”ประยุทธ์”หยอดขอส่งเสริมอุตสาหกรรม”อากาศยาน-ดิจิทัล”
  • ญี่ปุ่นเด้งรับพร้อมสนับลงทุนในไทยต่อเนื่อง

วันนี้ (26 มิถุนายน 2662) เวลา 09.30 น. นายฮิโระกิ มิตสึมะตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization – JETRO) ประจำกรุงเทพฯ คนปัจจุบัน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสอำลาตำแหน่ง และแนะนำนายอัตสึชิ ทาเคทานิ (Mr. Atsushi Taketani) ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนใหม่) ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนปัจจุบัน) สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีในการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทย และดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งขัน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่นายอัตสึชิ ทาเคทานิ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนใหม่) เชื่อมั่นว่าด้วยความรู้และประสบการณ์ของนายอัตสึชิ ทาเคทานิ จะช่วยสานต่อและขับเคลื่อนภารกิจของ JETRO ประจำกรุงเทพฯ ให้ขยายผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ อย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรีขอให้ JETRO ช่วยผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรม และการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าร่วมกันภายในปีนี้ โดยเฉพาะด้านอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ และดิจิทัล รวมทั้งการผลักดันให้สถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยและพัฒนาของญี่ปุ่นมาลงทุนใน EEC มากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การพัฒนาของ EEC จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยรวมด้วย สำหรับความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและจีนในประเทศที่สาม ซึ่งมีไทยเป็นประเทศแรกที่เป็นต้นแบบของความร่วมมือดังกล่าว ผ่านการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน นายกรัฐมนตรีมองว่า สามารถขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในลักษณะของ Thailand+1 ได้ เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเจริญเติบโตไปพร้อมกัน จึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก JETRO ต่อไปในอนาคต

นายฮิโระกิ มิตสึมะตะ ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนปัจจุบัน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาลไทยมาโดยตลอด ประเทศไทยนับเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาค และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน พร้อมยังกล่าวชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย Thailand 4.0 และ EEC ซึ่ง JETRO มองว่าจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ในอนาคต ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลมีส่วนสำคัญทำให้ JETRO ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้ นายอัตสึชิ ทาเคทานิ ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ (คนใหม่) กล่าวยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับไทยต่อไป พร้อมยินดีสนับสนุนให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะสานต่อนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่น ตลอดจนการผลักดันโครงการใน EEC และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ณ นครโอซากา ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยมีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในประเด็นความร่วมมือข้างต้นด้วย