ประธานสภาผู้แทนไม่หวั่น ถูกฝ่ายค้านฟ้องดำเนินคดี

  • ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หลังไม่บรรจุญัตติเรื่องที่มา ส.ว.
  • ยืนยัน ทำงานตรงไปตรงมา
  • รัฐบาลไม่สามารถสั่งสภาฯ ได้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ยังไม่เห็นญัตติของฝ่ายค้านที่ปรับแก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการ จากคำว่า “ตรวจสอบ” เป็น “ศึกษากระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว.” เพราะไม่ได้ยื่นโดยตรงกับประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่เป็นการยื่นผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 จะเป็นผู้พิจารณาบรรจุญัตติหรือไม่

“ผมไม่กังวล หากฝ่ายค้านจะฟ้องดำเนินคดี ฐานละเว้นปฎิบัติหน้าที่ กรณีที่ไม่บรรจุญัตติตรวจสอบที่มา ส.ว. ผมทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีรัฐบาลสั่งการแน่นอน และไม่มีใครสามารถสั่งสภาฯ ได้”