ประชาธิปัตย์เคาะ7รายชื่อนั่งรัฐมนตรี

  • ยังไม่ระบุใครได้ครองกระทรวงใด
  • มอบหัวหน้าพรรคตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่าภายหลังจากการประชมุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ถกเถียงแสดงความเห็นกันหลายชั่วโมงถึงหลักเกณฑ์และบุคคึที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ ในที่สุดได้ผลสรุปรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับพรรคแล้ว ประกอบด้วย 1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 3.นายนิพนธ์ บุญญามณี 4.นายจุติ ไกรฤกษ์ 5.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 6.นายสาธิต ปิตุเตชะ และ 7.นายถาวร เสนเนียม อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ ยังไม่ได้ระบุว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด กำหนดเพียงแต่ตัวบุคคลที่จะไปเป็นรัฐมนตรีเท่านั้น โดยมอบหมายให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปพิจารณาตามความเหมาะสม

สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับมีทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง 7 คน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรฯ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมช.มหาดไทย รมช.คมนาคม รมช.สาธารณสุข และรมช.ศึกษาธิการ