ประชาชนจำหน้าเอาไว้ “ครม.ประยุทธ์2” บริหารดีหรือไม่ …จะได้รู้กัน