“ประกันรายได้”พร้อมเสนอ”รมว.พาณิชย์”คนใหม่

  • ยันถ้ารบ.ใหม่เดินหน้า”ประกันรายได้”
  • ทำรายละเอียดทั้งหมดเสร็จแล้ว
  • รอชง”จุรินทร์”เคาะแนวทางเหมาะสม

กรมการค้าภายใน เผยเตรียมข้อมูล และแนวทางทำ “ประกันรายได้” พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังพร้อมแล้ว รอชง “จุรินทร์” ว่าที่รมว.พาณิชย์คนใหม่ ถ้ารัฐบาลใหม่จะเดินหน้านโยบาย ลั่นควรกำหนดพื้นที่-ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรแต่ละราย เน้นช่วยรายย่อย ไม่ใช่ช่วยแบบหว่านแห

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ และแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเสร็จแล้ว และพร้อมเสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ว่าที่รมว.พาณิชย์คนใหม่พิจารณาภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง หากรัฐบาลชุดใหม่ จะดำเนินโครงการประกันรายได้ ตามนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดยได้จัดทำรายละเอียดการรับประกันรายได้พืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิดที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง

” ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ จะทำประกันรายได้ กรมก็พร้อมเสนอให้รมว.พาณิชย์คนใหม่พิจารณา โดยได้เตรียมข้อมูล และวิธีการทำโครงการไว้หมดแล้ว อย่างวิธีการคำนวณราคากลาง หรือราคาอ้างอิง เพื่อจะนำมาคำนวณจำนวนเงินที่รัฐจะชดเชยรายได้ให้เกษตรกร การลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อยืนยันความมีตัวตน เป็นต้น นอกจากนี้ จะเสนอให้ใช้วิธีการทำเหมือนที่เคยทำมาแล้ว เช่น กำหนดพื้นที่ หรือปริมาณสินค้าเกษตรของเกษตรกรแต่ละราย ไม่ใช่ช่วยเหลือทุกราย แต่จะเน้นเฉพาะรายย่อย ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ เพื่อไม่ให้เห็นภาระกับรัฐบาลมากเกินไป”

สำหรับการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ควรกำหนดพื้นที่ไว้ที่ 15-30 ไร่/รายเหมือนที่ผ่านมา ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่/ราย หรือไม่เกิน 15 ตัน/ไร่ ขณะที่มันสำปะหลัง ไม่เกิน 100 ตัน/ราย แต่ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่เคยประกันรายได้ จึงยังไม่ชัดเจนว่า จะกำหนดพื้นที่ หรือปริมาณผลผลิตท่าไร ส่วนกำไร เกษตรกรควรได้ไม่ต่ำกว่า 15-20% อย่างไรก็ตาม จำนวนพื้นที่ และปริมาณสินค้าเกษตรที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละรายดังกล่าว เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นของกรม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน