“ปธ.ยกร่างข้อบังคับ”คาดวันนี้ได้ข้อสรุป ตั้ง กรธ.ข้อบังคับเต็มสภา

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาฯเมื่อวานที่ผ่านมา ที่สมาชิกมีความเห็นที่แตกต่างในการตั้งกรรมาธิการพิจารณาข้อบังคับ ส.ส.ว่า เราก็อนุโลมใช้ข้อบังคับการประชุมสภา ฯ ก็สามารถดำเนินการประชุมมาได้แบบไม่ติดขัด ตามข้อเสนอของกมธ.ได้เสนอให้มีกรรมาธิการ 35 คณะ ๆ ละ 15 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเดิมที่มีอยู่ ไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนที่ปรับเปลี่ยนก็คือ เรื่องของภารกิจงานที่จะครอบคลุมการปรับโครงสร้างของส่วนราชการหรือกระทรวง ทบวง กรม และถ้อยคำภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้อง ทันสมัย กับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เช่นเรื่องการตรวจสอบการทำงานตามองค์กรต่าง ๆ ดังนั้นถ้าถามถึงความเร่งด่วนและความมีคุณภาพก็คงต้องเลือกและเดินไปพร้อม ๆ กัน

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า การมีกรรมาธิการวิสามัญที่จะรับคำแปรญัตติของสมาชิกเพื่อไปพิจารณาในรายละเอียด ถ้าผ่านกรรมาธิการก็จะสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ แต่ถ้าโดยที่ประชุมใหญ่ของสภาฯ ก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของการใช้เวลามากในการอภิปรายแต่ละประเด็น และหากมีความเห็นแตกต่างกันก็จะต้องใช้การลงมติ และต้องใช้เวลามากขึ้นอีกเป็นสิ่งที่พวกเรากังวล แต่ก็ขึ้นอยู่กับที่ๆประชุมในวันนี้จะพิจารณา จากการพูดคุยกับวิปทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายค้านมีความเห็นว่าควรจะพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาฯ ซึ่งยังคงเป็นความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ จึงยังไม่มีข้อสรุป คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้

“3 วันก็ไม่เสร็จ เพราะข้อบังคับ 192 ข้อ สถานที่ประชุมในตอนนี้ของเราไม่มีเครื่องโหวต ก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร รายละเอียดมันเยอะ และยังมีความเห็นที่แตกต่าง”นายวิเชียร กล่าว