ปตท.สผ. ปรับเป้ายอดขายและแผนลงทุน 5 ปี

  • เพิ่มงบลงทุน5ปีพุ่ง6.8แสนล้านบาท
  • ปีนี้เพิ่มผลิตน้ำมันดิบ3.4แสนบาร์เรลต่อวัน
  • ผสมผสานการลงทุนที่หลากหลาย  

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน) หรือ  ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้ทบทวนแผนการลงทุนของปี นี้  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานต่าง ๆ โดยแผนการลงทุน 5 ปี (2562-2566) จะมีการลงทุน 685,143 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 525,055 ล้านบาทหรือลงทุนเพิ่มขึ้น 160,088ล้านบาท   โดยมีรายละเอียดอาทิ  โครงการลงทุนก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณในอ่าวไทย ที่ชนะการประมูลมาก่อนหน้านี้, โครงการลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) โมซัมบิกเอเรียวัน ที่ประเทศโมซัมบิก, โครงการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ จากแผนงานและการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. ปรับเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย (Average petroleum sales volume) ในปี นี้  ขึ้นเป็น 345,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากเดิมที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 318,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 8.5% สำหรับปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของปี 2562 – 2566 ก็ได้ปรับเพิ่ม โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตแบบทบต้น (CAGR)  7% โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 “ในช่วงที่ผ่านมา ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงรุก  โดยสามารถเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งชนะการประมูลแปลงสัมปทานในต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ และจากนี้ไปปตท.สผ.จะให้ความสำคัญในเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการ ของแหล่งเอราวัณ และโครงการอื่น ๆ ที่เข้าไปซื้อกิจการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเร่งรัดการสำรวจในโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ในอนาคต”