ปตท. จับมือ กฟผ. ร่วมพัฒนา LNG Receiving Facilities ภาคใต้

  • สำหรับรับ เก็บ แปรสภาพแอลเอ็นจีxde33676
  • เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
  • ป้อนโรงไฟฟ้าขนอม-สุราษฏร์ธานี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าปตท.ได้ร่วมมือกับ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี ) หรือ LNG Receiving Facilities สำหรับ รับ เก็บ และแปรสภาพแอลเป็นจี ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี 2018) ฉบับใหม่ ได้มีการบรรจุโรงไฟฟ้าภาคใต้ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ปตท. และ กฟผ. จึงเริ่มการศึกษาร่วมกัน ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ LNG Receiving Facilities เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั้งด้านการจัดหาและบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งด้านการจัดหา ผลิต และส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า มาร่วมกันพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่ากฟผ. กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงดังกล่าว เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือของทั้งสององค์กร เพื่อหิ้กดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศโดยเฉพาะ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งตามแผนดังกล่าว ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขนอม (จังหวัดนครศรีธรรมราช)บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) กำลังผลิต 930 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 – 2 กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ (จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบหรือ COD ในปี 2570 และ 2572) และ โรงไฟฟ้าใหม่ (COD ปี 2578) กำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ กฟผ. และ ปตท. จึงร่วมกันศึกษาโครงการ ดังกล่าว เพื่อเป็นการรองรับการนำเข้า แอลเอ็นจี และเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต