“บีโอไอ”ไฟเขียวอนุมัติให้บริษัทวินเซลล์รีเซิร์ชได้รับส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

  • พัฒนานวัตกรรมการแพทย์
  • ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  • เพาะเลี้ยงและผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกัน

นายโชคดี แก้วแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายของบีโอไอว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนโครงการเพาะเลี้ยงและผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพของบริษัทวินเซลล์รีเซิร์ชจำกัดโดยมีกำลังการผลิตปีละ1,500 ตัวอย่างซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด(Immune Cell Therapy) เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งและซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ยีนส์  

สำหรับกิจการเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยระหว่างปี 2559 – 2561กิจการเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 18 โครงการคิดเป็นมูลค่า 16,445 ล้านบาท

นายโชคดีกล่าวว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาในระยะที่มีการลุกลามหรือการกระจายตัวของโรคแล้วแพทย์จึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาโดยการผ่าตัดหรือการฉายแสงและการให้ยาเคมีบำบัดสำหรับการรักษาโรคที่มีการกระจายออกไปในร่างกายโดยแนวทางการรักษาของบริษัทวินเซลล์รีเซิร์ชจำกัดคือการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบผสมผสานที่ชื่อว่า WIN – K CELL เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความแข็งแรงและคืนความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันโรคในการกำจัดหรือยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งการรักษาในรูปแบบดังกล่าวสามารถทำร่วมกับการผ่าตัดการฉายรังสีและวิธีการอื่นๆโดยไม่เกิดอาการข้างเคียงและลดการเกิดมะเร็งซ้ำมากกว่าวิธีการอื่นๆ

ขณะเดียวกันที่ผ่านมาบริษัทได้รับอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการสร้างห้องวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และยังได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) อีกด้วยโดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาของบริษัทวินเซลล์รีเซิร์ชจำกัดคือการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งรูปแบบจะเหมือนกับการผลิตยาแต่แยกหมวดออกไปเป็นยาทางด้านชีววัตถุปัจจุบันยาดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) แล้ว

“ โครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอประเภทกิจการเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งของประเทศ  ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานด้านการวิจัยโดยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อวิจัยและพัฒนาให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ดีและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการพัฒนาธุรกิจต้นน้ำทางด้านนี้ส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ”