บิ๊ก AOT ยันรอตรวจพาสปอร์ตแค่ 60 วิ. ไม่ใช่ 3 ชม. ชี้ชั่วโมงหนาแน่นในสุวรรณภูมิ รอไม่เกิน 15 นาที

  • AOT โต้ไม่จริงดราม่าออนไลน์แถวผู้โดยสารสุวรรณภูมิต้องรอตรวจเคาน์เตอร์ ตม.นาน 3 ชั่วโมง ทำตามสากลไม่เกิน 60 วินาที/คน
  • ยันกระบวนการผู้โดยสารครบวงจรเป๊ะ 12-40 นาที เฉลี่ย 25 นาทีเท่านั้น ชั่วโมงหนาแน่นรอไม่เกิน 15 นาที

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT/ทอท.” เปิดเผยว่า ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบสนามบินนานาชาติของประเทศทั้ง 6 แห่ง ขอชี้แจงความจริงที่ถูกต้อง กรณีมีภาพเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ระบุเรื่องผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณจุดตรวจลงตราหนังสือเดินทาง บริเวณสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จนต้องใช้เวลารอนานกว่า 3 ชั่วโมง ขอยืนยันโพสต์ดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” หลังจาก AOT ตรวจสอบกล้องวงจริดภายในสนามบินทั้งหมดถึงการให้บริการช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 พบกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศใช้เวลาสูงที่สุดเพียง 40 นาทีเท่านั้น และใช้เวลารอคิวน้อยที่สุดใช้เวลาเพียง 12 นาที เฉลี่ยโดยรวมผู้โดยสารใช้เวลาประมาณ 25 นาที

โดยเฉพาะช่วงผู้โดยสารหนาแน่นหรือ Peak Hour จะใช้เวลารอคิวตรวจหนังสือเดินทางเฉลี่ย 15 นาที และใช้เวลาหน้าเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง 60 วินาที/คน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวทางสุวรรณภูมิสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ที่ท่าอากาศยานควรปฏิบัติใน Annex 9 เรื่องระยะเวลาการไหลเวียนผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก ตามคำแนะนำให้กระบวนการผู้โดยสารขาเข้าไม่ควรเกิน 45 นาที และผู้โดยสารขาออกไม่ควรเกิน 60 นาที

ส่วนสนามบินนานาชาติของ AOT อีก 5 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ก็ได้ใช้หลักปฏิบัติกำหนดให้การดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า – ขาออก จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคำแนะนำของ ICAO เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน

ดร.กีรติ ย้ำว่า AOT มุ่งเน้นบริหารจัดการสนามบินทุกแห่งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสาร พร้อมกับได้เพิ่มประสิทธิภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่น ประทับใจ ได้รับความสะดวกสบาย ส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีแก่ผู้เดินทางตามวิสัยทัศน์ของ AOT ในฐานะผู้ดำเนินการและจัดการสนามบินนานาชาติที่ดีได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากลระดับโลกทั้งปัจจุบันและอนาคต

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen