“บิ๊กป้อม” ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมดูแลความปลอดภัยประชุมอาเซียน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้กล่าวขอบคุณการทำงานของฝ่ายความมั่นคง ทั้งหน่วยงานข่าว ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ในทุกส่วนราชการ ที่ร่วมกันเตรียมการและทำหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยและการจราจร ตลอดช่วงเวลาของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอขอบคุณประชาชน ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีและให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำหนด  เป็นผลให้การประชุมที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำว่า ยังมีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องของเสาหลักอาเซียนอื่นๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ไทยเรายังเป็นเจ้าภาพ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงได้กำชับ ขอให้ฝ่ายความมั่นคง ได้ดำรงความพร้อมในการเตรียมการและการทำหน้าที่ต่อเนื่องกันไป. โดยขอให้พิจารณานำบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา ปรับปรุงแผนการทำงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อดำรงสถานะความเชื่อมั่นและบทบาทนำของไทยในการทำหน้าที่ประธานอาเซียน ที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคน