“บิ๊กตู่” ลงพื้นที่ตรวจชลประทานสุรินทร์ ย้ำแก้ปัญหาด่วนให้ประชนชนมีน้ำใช้

  • นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานสุรินทร์ 
  • เน้นย้ำแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 . วันนี้ (19 ส.ค.2562) ณโครงการชลประทานสุรินทร์(อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปล่อยขบวนรถปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งประจำปีพ.. 2562 ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่โดยมีนายประภัสสร์มาลากาญจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิ่นประชาชนให้การต้อนรับ

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างหนักในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยในระยะเร่งด่วนทางจังหวัดได้ดำเนินการขุดร่องชักน้ำจากบริเวณน้ำลึกสำรวจหาแนวทางนำน้ำจากแหล่งน้ำสำรองมาเติมในอ่างฯ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร– เครื่องมือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประหยัดและใช้น้ำให้คุ้มค่า การจัดทำฝนหลวงในเขตพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำและการสำรวจขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดิน

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอาปึลจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งการจัดทำโครงการอื่นๆ เช่นโครงการขุดลอกเพิ่มความจุการตั้งสถานีผลิตน้ำประปาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงด้านการประปา และแผนงานขุดลอกห้วยและอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุเป็นต้น  สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันได้คลี่คลายดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องรวมกับน้ำที่สูบจากบ่อหินทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะพี่น้องชาวสุรินทร์  โดยพูดภาษาอีสานว่าฮักคัก”  พร้อมกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับทราบปัญหาและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด  พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นและขอให้พรรคการเมืองทำงานแบบบูรณาการทุกกระทรวงต้องทำงานร่วมกันเพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนของประเทศชาติไม่ใช่ของพรรคการเมืองโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ขอให้ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่ากำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อย่างเต็มที่รวมถึงการจัดสรรน้ำประปาที่ขณะนี้พบว่ามีปัญหาจึงหารือกับกระทรวงมหาดไทยไม่ให้ประชาชนจ่ายค่าน้ำประปาในช่วงนี้แต่ย้ำว่าไม่ใช่ประชานิยมทำเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมกับย้ำสั่งการให้จังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้การแก้ไขปัญหาน้ำแล้งมีการเตรียมเครื่องทำฝนหลวงไว้ถึง 4,000 เที่ยวบินเพื่อเติมเต็มน้ำในพื้นที่ให้ได้ขณะเดียวกันขอให้ความร่วมมือรัฐบาล เช่นการขุดบ่อในนาเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ พร้อมกันนี้เร่งลดต้นทุนการผลิตเช่นขอความร่วมมือภาคเอกชนลดราคาปุ๋ย และให้ชุมชนผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการระยะสั้นในการแก้ปัญหาในพื้นที่ทั้งปัญหายางพาราปาล์มที่จะต้องดูแลทั้งที่สถานการณ์ราคาตลาดโลกก็ไม่ดีนัก จึงขอให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปริมาณน้ำ รวมถึงปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป