“บิ๊กตู่” รอด! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “หัวหน้าคสช.”ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

  • ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “หัวหน้าคสช.” ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • เป็นตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา14.00 น. ของวันที่18 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรคหนึ่ง( 4) ประกอบมาตรา160(6) และมาตรา98 (15) หรือไม่ จากเหตุดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่

โดยศาลพิจารณาแล้วว่าตำแหน่งหัวหน้าคสช. ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใดเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยมีอำนาหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราว

ดังนี้ตำแหน่งหัวหน้าคสช. จึงไม่มีสถานะตำแหน่งหน้าที่หรือลักษณะงานทำนองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามมาตรา98 (15 ) ผู้ถูกร้องจึงไม่มีตำแหน่งหน้าที่หรือลักษณะนามเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามมาตรา98 (15)  ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160(6) ประกอบมาตรา98 (15 ) จึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว