บินไทย จัดโปรโมชั่น บินพิเศษญี่ปุ่น

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

การบินไทยจัดโปรโมชั่นบินเป็นกลุ่มราคาพิเศษ IT’S JAPAN TIME สู่ญี่ปุ่น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารบินเป็นกลุ่ม IT’S JAPAN TIME ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ) โอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่เดินทางพร้อมกัน 8 คนขึ้นไป ราคาต่อท่านเริ่มต้นที่ 12,660 บาท เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ IT’S JAPAN TIME สำหรับเดินทางไปยัง 4 จุดหมายปลายทางยอดนิยมในญี่ปุ่น ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ สู่ โตเกียว (นาริตะ) โอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ เพื่อเป็นการสมนาคุณลูกค้าที่วางแผนการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ราคาต่อท่านเริ่มต้นที่ 12,660 บาท ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินและเส้นทาง ไป – กลับ ดังนี้

  • เส้นทางกรุงเทพฯ (TG676) – โตเกียว (นาริตะ) (TG641/TG643/TG677) – กรุงเทพฯ
  • เส้นทางกรุงเทพฯ (TG672) – โอซากา (TG623/TG673) – กรุงเทพฯ
  • เส้นทางกรุงเทพฯ (TG646) – นาโกยา (TG645/TG647) – กรุงเทพฯ
  • เส้นทางกรุงเทพฯ (TG648) – ฟุกุโอกะ (TG649) – กรุงเทพฯ

ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว (ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร) บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข ผู้โดยสารจะได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
.………..