บางจาก ควง กทม. ปลูกต้นไม้ล้านต้นทำกำแพงกรองฝุ่น พลิกโฉมชุมชนเขตพระโขนง-คลองบางอ้อ สู่พื้นที่สีเขียว

  • บางจากฯ ควงแขน กทม.โหมโรงโปรเจกต์ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” รอบเขตพระโขนง คลองบางอ้อ
  • นำต้นทองอุไรรณรงค์สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น
  • รวมพลังนำไทยเข้าสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นกลางและเป็นศูนย์

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะประธานสภาคนเมืองเขตพระโขนง ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาววรุณลักษณ์ พลหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง ผู้บริหารและพนักงานบางจากฯ เริ่มโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ตามนโยบายนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง จึงได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร 100 ต้น และเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงสภาพน้ำในคลองบางอ้อ และพื้นที่ริมคลองบางอ้อซอยสุขุมวิท 64

ซึ่งกลุ่มบางจากฯ ได้ตระหนักถึงการเป็นผู้ริเริ่มลดฝุ่นในหลายรูปแบบ พร้อมกับทั้งโครงการต่อเนื่องมาตลอดโดยเฉพาะการเลือกผลิตสินค้าด้านพลังงานที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ รวมทั้งยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต SynBio Consortium พร้อมกับปูพรมให้ความรู้ในหลายภาคส่วนทั่วประเทศควบคู่กันไปด้วย

สำหรับการนำร่องโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ขานรับนโยบายกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตพระโขนง ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมัน บริษัท บางจากฯร่วมหารือเกี่ยวกับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่างบริเวณริมคลองบางอ้อ ซอยสุขุมวิท 64 บริเวณด้านหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจากด้วย  

ล่าสุดบางจากฯ ได้พัฒนากลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ เน้นการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ โดยได้การยอมรับถึงเรื่องมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ผนวกกับมี “สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ-BiiC” เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital ในธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยขับเคลื่อนสร้างระบบนิเวศนด้วยนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต

ขณะเดียวกันบางจากฯ ยังได้รับการประเมินจาก S&P Global ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้รับ S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Silver Class และได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating ระดับ AA ถือเป็นระดับสูงสุดขององค์กรธุรกิจพลังงานในไทย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ได้ประสบความสำเร็จภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen