บอร์ดสลากฯ แจงมีงบ”แก้หวยแพง”

  • “ธนวรรธน์”​แจง กองสลาก มีเงิน”แก้หวยแพง”
  • จ่ายสินบนนำจับปีละหลายสิบล้าน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ขายสลากฯ เกินราคา จะได้รับเงินคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท อาทิ ถ้าปรับมาได้ 1,000 บาท เจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุมจะได้ 1,000 บาท ในขณะที่ถ้าหากปรับ 10,000 บาท เจ้าหน้าที่จะได้เพียง 2,000 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ในส่วนผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท ซึ่งสินบนนำจับดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับค่าปรับกรณีขายสลากเกินราคามีโทษปรับ 10,000 บาท จากเดิมกำหนดไว้ 2,000 บาท

“สำหรับเงินค่าปรับกับเงินสินบนนำจับนั้นเป็นคนละส่วนกัน รัฐไม่ได้นำค่าปรับมาจ่ายสินบนนำจับ โดยเงินค่าปรับเมื่อตำรวจปรับจากผู้ค้าสลากเกินราคาแล้ว จะต้องส่งเงินดังกล่าวเข้ากระทรวงการคลัง ส่วนสินบนนำจับนั้นจะเป็นเงินงบประมาณที่สำนักงานสลากจัดสรรไว้ปีละหลายสิบล้านบาท” 

ขณะที่ในการจ่ายสินบนนำจับเมื่อคดีถึงสิ้นสุดแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจะทำเรื่องเบิกมายังสำนักงานสลากเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแส โดยที่ผ่านมาสำนักงานสลากจ่ายสินบนนำจับไปปีละหลายสิบล้านบาท