บอร์ดสลากฯ ขอเวลาศึกษาสลากรูปแบบใหม่ 1 เดือน

  • หากออกสลากใหม่ได้ลดการซื้อหวยใต้ดินได้ 1 แสนล้านบาท
  • เดินหน้าพิมพ์สลากรวมชุด 2-2-1 ต่อ
  • สั่งพิมพ์สลากเพิ่มเป็น 100 ล้านใบ

เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล(บอร์ดสลากฯ) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือบอร์ดสลากฯ ว่า สำหรับเรื่องการออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้น ยังไม่การสรุป แต่บอร์ดสลากฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน โดยให้นายธนวรรธน์ ฯ เป็นประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ศึกษาสลากรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย อาทิ สลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว สลากล็อตโต้ สลากรูปภาพ สลาก4ตัว5ตัว เป็นต้น ภายใน 30 วัน ก่อนเสนอ ในการประชุมฯ ในเดือนก.ค.2562

“หลังบอร์ดสลากฯ เห็นชอบแนวทางสลากฯ รูปแบบใหม่แล้ว จะมีการทำประชาพิจารณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาได้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2562 อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานสลากฯ มีการศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้หลายรูปแบบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในการประชุมบอร์ดสลากฯ ครั้งหน้า อาจมีการเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์สลากฯ แบบใหม่ มากกว่า 1 รูปแบบ ”

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาพบว่า หวยใต้ดินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เติบโตจากมูลค่า 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ล้านบาทในปัจจุบัน ทั้งนี้ถ้าหากบอร์ดสลากฯ ออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ได้ คาดว่าจะลดการซื้อหวยใต้ดินได้ถึงมูลค่า 50,000-100,000 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้จากผลการศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากการออกสลากฯ ล็อตโต้พบว่า คนซื้อหวยใต้ดินลดลงและหันมาซื้อหวยบนดินมากขึ้น

ทั้งนี้ในการประชุมบอร์ดสลากฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้จัดทำสลากรวมชุด(คละเลข)แบบ 2-2-1 ต่อไปเนื่องจากผลการดำเนินงานช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 มี.ค.-พ.ค.2562 พบว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้จำหน่ายสลากส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับแนวทางดำเนินการ เนื่องจากสามารถหาซื้อสลากรวมชุด 2 ใบ ในราคา 160 บาท และสลากฯ 1 ใบ ในราคา 80 บาทได้มากขึ้นตามแผงจำหน่ายทั่วไป

ด้านพันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมจึงมีมติเพิ่มเพดานการจำหน่ายสลาก จากเดิม 90 ล้านใบ เพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านใบ เป็นทั้งหมด 100 ล้านใบ ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ของสลากรวมชุด 2-2-1 เพื่อให้ผู้จองมีโอกาสในจองซื้อสลากรวมชุดฯ มากขึ้น ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทำให้สามารถจองสลากฯ 2-2-1 เพิ่มขึ้นเป็น 10 เล่มต่อราย จากปัจจุบันสำนักงานสลากฯ ให้สิทธิ์การจอง 5 เล่มต่อราย โดยจะเริ่มในงวดสลากฯ วันที่ 1 ส.ค.2562 ซึ่งเริ่มเปิดจองซื้อสลากฯ ในวันที่ 5 ก.ค.2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ใช้แอพพลิเคชันของสำนักงานสลากฯ มาใช้ในการตรวจสอบผู้ค้าสลากรายย่อย ตั้งแต่เดือนก.ค.เป็นต้นไป เพื่อจัดระเบียบ และเก็บข้อมูลทั้งตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าให้มีความครอบคลุมมากขึ้น อาทิ ปริมาณการซื้อ-ขายสลากในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าแต่ละงวด และสถานที่จำหน่าย