บอร์ดจีพีเอสซี อนุมัติแผนเพิกถอน โกลว์ พลังงาน ออกจากตลาด

  • ทำTender Offer ที่เหลืออีก4.75%
  • ไฟเขียวเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
  • เพิ่มความมั่นคงพลังงานในประเทศ

    นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตท.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(Tender Offer)ในส่วนที่เหลือจำนวน 69,530,219 หุ้นหรือคิดเป็น 4.75% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาทซึ่งบริษัทได้ทำหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562โดยต้องรอผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ โกลว์ และคาดว่าจะสามารถเปิดรับซื้อหุ้นได้ในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย. 256

“จีพีเอสซี ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเร่งดำเนินการประสานไปยังผู้ถือหุ้นที่เหลือให้มาดำเนินการรักษาสิทธิ์โดยการทำคำเสนอหุ้น โกลว์ ครั้งนี้ จีพีเอสซี จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของโกลว์ ตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการรับรู้มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เราจะขยายความสามารถในการรองรับการให้บริการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายชวลิตกล่าว


ทั้งนี้ จีพีเอสซี ได้ดำเนินการทำ Tender Offer ครั้งแรกแล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-17 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้แสดงเจตนาขายและบริษัทฯ รับซื้อไว้ทั้งหมด 382,358,783 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.14% ส่งผลให้จีพีเอสซีเข้าถือหุ้นใน โกลว์ รวม 95.25% ซึ่งขณะนี้จีพีเอสซี อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อนำเอาศักยภาพของทั้งสององค์กร มาขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมมองหาโอกาสการขยายการลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตรวมกันต่อไป