บอร์ดกสทชเคาะ3ช่องจอดำ16 ส.ค.นี้

  • บอร์ดกสทช.ไฟเขียว3ช่องทีวีดิจิทัลจอดำ
  • เตรียมคืนเงินไบร์ท 371 ล้านบาท ส่วนช่อง3 และอสมท.ยังเงียบไม่ส่งเอกสาร
  • ตั้งคณะทำงานประเมินคลื่น2600 ก่อนจับคู่คลื่น26 กิ๊กกะเฮิตรซ์ เพื่อบริการ5จี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 7 ช่อง และได้อนุมัติการยุติการออกอากาศของทีวีดิจิทัล 3 ช่อง คือ ช่อง19 สปริงส์ นิวส์ และช่อง26 สปริง และช่อง20 ไบร์ททีวี มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.2562 เป็นต้นไป  โดยช่อง20 ไบร์ท ทีวี คณะอนุกรรมการเยียวยา ได้ อนุมัติเงินชดเชยเยียวกรณีการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล วงเงิน 371.98 ล้านบาท 
ส่วนช่อง 13 และช่อง 28หรือช่อง3เอสดี ของบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด และช่อง 14 อสมท ยังไม่ส่งแผนเยียวยามาให้ ขณะที่ช่อง21 วอยซ์ ทีวี ส่งแผนเยียวยามาแล้ว แต่คณะอนุกรรมการเยียวยา ยังไม่ได้พิจารณา

สำหรับเงินที่สำนักงานกสทช.จะยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อบริการสาธารณะ (กองทุนกทปส.) เพื่อนำมาจ่ายชดเชยเยียวยาให้กับทีวีดิจิทัล  วงเงินราว 4847.19 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินชดเชยช่องทีวีที่คืนใบอนญาต 2962.798 ล้านบาท ค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล ( Mux) 552.80 ล้านบาท ค่าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล  345 ล้านบาท 
นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาค่าทดแทนชดใช้ และการจ่ายค่าชดเชยกรณีขอคืนคลื่น 2600 เมกกะเฮิรตซ์ ที่กสทช.ขอคืนจาก บริษัท อสมทจำกัด (มหาชน)  เพื่อประเมินมูลค่าการชดเชยเยียวยา โดยกสทช.คาดว่าจะมีข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ และนำมาประมูลคู่กับคลื่น 26-28 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อนำไปเปิดให้บริการ5จี