บขส.จับมือททท.จัด”เที่ยววัน ธรรมดาราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้จัดโครงการ “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.” จากราคาค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562 (เฉพาะวันธรรมดา) จำนวน 2,500 สิทธิ์/คน/เที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ตามโครงการเที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งโครงการนี้ บขส. ได้ร่วมกับบริษัท อาร์เอ็ม เอส พับลิชชิ่ง จำกัด สนับสนุนและเพิ่มส่วนลดค่าโดยสารให้แก่ประชาชนที่เดินทางกับรถโดยสาร บขส. ในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับเงื่อนไข และการใช้สิทธิ์ประโยชน์ โครงการ “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.” ประกอบด้วย

 1. ผู้โดยสารต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จากเว็บไซต์ www.วันธรรมดาราคาช็อคโลก.com
 2. แสดงสิทธิ์ส่วนลดต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ก่อนซื้อตั๋วโดยสาร และต้องชำระเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  3 .สำหรับลูกค้าที่แสดงรหัสส่วนลดจาก “โครงการเที่ยววันธรรมดาราคา Shock โลก” เท่านั้น
 3. เฉพาะเดินทางในวันธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562
 4. สามารถใช้ได้ 1 รหัส/สิทธิ์/คน/เที่ยว เท่านั้น
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นของบริษัทฯ ได้
 6. ใช้สิทธิ์ ณ จุดให้บริการจำหน่ายตั๋วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 24 – 28 ชั้น 1
  และ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 95 -101 ชั้น 3 เท่านั้น
 7. ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือคืนตั๋วโดยสารได้ในทุกกรณี
 8. สำหรับเดินทางกับรถโดยสารภายในประเทศทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทาง กรุงเทพฯ-สตูล, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-
  ด่านนอก, กรุงเทพฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-เบตง, กรุงเทพฯ-ปัตตานี และ
  กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก (สาย 9917 และ 986)
 9. ลดเฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง