นิวซีแลนด์กำจัดขยะพลาสติกด้วยเทคโนโลยี่ใหม่ได้ผล และสามารถนำมาทำเป็นถนนสำเร็จ