นำทัพผู้ส่งออกไทยลุยตลาดปากีสถาน

  • พาณิชย์จูงมือผู้ส่งออกไทย23ราย
  • บุกเจาะตลาดปากีสถานถึงประตูบ้าน
  • มั่นใจขยายโอกาสการค้า-ส่งออกได้แน่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องสำอาง ความงาม สุขภาพและผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน และสินค้าแฟชั่น
รวม 23 ราย เข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2019 ที่เมืองการาจี มั่นใจสินค้าไทยเจาะเข้าสู่ตลาดปากีสถานได้เพิ่มขึ้น

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดนำคณะผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องสำอาง ความงาม สุขภาพและผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน และสินค้าแฟชั่น รวม 23 ราย เดินทางไปจัดแสดงสินค้าในงาน Top Thai Brands 2019 ณ เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.นี้ เพื่อหาลู่ทางในการเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดปากีสถาน มั่นใจว่า จะช่วยผลักดันให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดปากีสถานเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถหาลู่ทางขยายธุรกิจ มีโอกาสได้พบปะหารือกับบริษัทที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และช่วยผลักดันให้ไทยส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดปากีสถานได้เพิ่มมากขึ้น

“ปากีสถานเป็นหนึ่งในตลาดใหม่เป้าหมายที่กรม จะผลักดันเจาะตลาด โดยเฉพาะในเมืองรองเป้าหมาย เช่น การาจี ละฮอร์ อิสลามบัด โดยมีสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ เส้นใย สิ่งทอ และบริการเป้าหมาย ได้แก่ การท่องเที่ยว โรงพยาบาล และการแพทย์ ส่วนภาคการลงทุนเป้าหมาย ได้แก่ การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมฮาลาล เกษตรแปรรูป ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า”

นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกับปากีสถานในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ โดยจะร่วมมือกันในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ โดยไทยมีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปการเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งสามารถร่วมมือกันได้ และยังสามารถใช้ปากีสถานเป็นแหล่งวัตถุดิบและแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณี อาหารฮาลาล และเครื่องหนัง เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันให้เอกชนไทยเข้าไปลงทุนในปากีสถาน