“นายกฯ” แนะประชาชนที่จะเดินทางช่วงวันหยุดยาว 28-31 ก.ค.นี้ ใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยความปลอดภัย

  • “เว้นระยะห่าง สวมแมสก์”
  • ลดเสี่ยงโควิด-19
  • ป้องกันอุบัติเหตุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 28-31 กรกฎาคม นี้ ขอให้ประชาชนดูแลตนเอง ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขส่วนบุคคล (Universal Prevention) เว้นระยะห่าง สวมแมสก์ เมื่อจะออกเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่จะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เครื่องบิน รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งขณะที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น สถานีขนส่ง ตลาด สถานที่ท่องเที่ยวที่แออัด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างเท่าที่จะปฏิบัติได้ รวมทั้งระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน ตรวจสภาพยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎจราจร ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย