นายกฯร่วมประชาสัมพันธ์งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14

  • “ภูมิใจ ภูมิปัญญา สืบสาน งานหัตถศิลป์ล้ำค่า คู่พระบารมี”
  • ชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจงานหัตถศิลป์ไทยล้ำค่า

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และตัวแทนเด็กและเยาวชนโขนคณะเพชรจรัสแสง เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2566 ณ โถงนิทรรศการ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจ ภูมิปัญญา สืบสาน งานหัตถศิลป์ล้ำค่า คู่พระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยและงานศิลปาชีพจากทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต พร้อมยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยขึ้นสู่ระดับชิ้นงานที่มีมูลค่าและเผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงาน เทคนิคเชิงช่าง รวมถึงแนวคิดแรงบันดาลใจในการทำงานของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงานศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย เครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง เครื่องจักสานย่านลิเภา เครื่องเบญจรงค์ เครื่องโลหะ เครื่องไม้ และเครื่องรัก เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรีสอบถามกระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำ การขึ้นรูป รวมทั้งการออกแบบด้วยความสนใจ เน้นย้ำผลงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็น Soft Power ที่มีคุณค่า ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมผลักดันและพัฒนาให้เป็นงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย ปรับรูปแบบ ลวดลาย ประยุกต์ให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมการขาย เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจไปกับงานหัตถศิลป์ไทยล้ำค่า ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อให้คงอยู่สืบต่อไป” นายอนุชากล่าว

ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ขอช่วยกันสร้างการรับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักในคุณค่า ร่วมผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกมากขึ้น อันจะมีส่วนช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14” ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยในโครงการศิลปาชีพ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าพื้นถิ่นต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ นิทรรศการ “มรดกสยามอันล้ำค่า” ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงและการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมที่งดงาม ล้ำค่า หาชมได้ยากหรือใกล้สูญหาย

รวมถึงการสาธิตงานช่างศิลปาชีพ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย นิทรรศการเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566 รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองทำงานศิลปหัตถกรรมด้วย