นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์ประชุมอินเท็กซ์ โอซากา และถ่ายภาพหมู่กับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมฯ