นั่งเครื่องบินเบาะไหนปลอดภัยที่สุด

The Poppular Mechanics ได้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินพาณิชย์ระหว่างปี 1971-2007 จากสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งสหรัฐ (NTSB)มาวิเคราะห์วิจัย จากเหตุการณ์เครื่องบินตกแล้วมีผู้รอดชีวิต เพื่อหาว่าผู้โชคดีนั่งตรงไหนกันบ้างถึงได้รอด

จากการแบ่งโซนเบาะที่นั่งออกเป็น 4ส่วนพบว่า ที่นั่งบริเวณหางของเครื่องบินมีโอกาสรอดชีวิตสูงสุด69% รองลงมาได้แก่ ที่นั่งส่วนกลางและบริเวณปีกรอดชีวิต 56%

และที่น่าตกใจคือผลสำรวจชี้ว่าที่นั่งเฟิร์สคลาสและบินเนสคลาส ซึ่งเป็นที่นั่งบริเวณส่วนหน้าของเครื่องบินนั้นมีความเสี่ยงสูงที่สุด เพระมีสถิติการรอดชีวิตเพียง 49%เท่านั้น

โดยผลวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA)กว่า35ปีที่บอกว่า

ที่นั่งส่วนท้ายเครื่องบินมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้อยที่สุดเพียง32% ซึ่งน้อยกว่าที่นั่งส่วนกลาง39% และที่นั่งส่วนหน้า38%

จองตั๋วคราวหน้าก็เล็งเบาะที่นั่งกันไว้ให้ดีนะจ๊ะ

ที่มาเรื่องและภาพ www.huffingtonpost.co.uk