นักท่องเที่ยวเกาหลียก ไทยและญี่ปุ่น จุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าที่สุด

 • เปิดเหตุผลเกาหลีเที่ยวญี่ปุ่นสูงสุดเกือบ 7 ล้านคน
 • เที่ยวไทยอันดับสาม 1.6 ล้านคน

ข้อมูล Consumer Insight จากองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการเดินทาง ชาวเกาหลีใต้โหวดให้ประเทศญี่ปุ่นและไทย มี Kospa ราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Kospa ย่อมาจาก “コストパフォーマンス” (kosuto pāfōmansu) ซึ่งแปลว่า “cost performance” หมายถึง “คุ้มค่า” หรือ “ได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินที่จ่ายไป” เป็นสิ่วที่ชาวญี่ปุ่นนึกถึงสำหรับการประเมินการซื้อของตน ซึ่งKospa ได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณการเดินทาง

จากการศึกษา ชาวเกาหลีใต้ 9,375 คนที่มีประวัติการเดินทางระหว่างเดือนกันยายน 2022 ถึงเดือนสิงหาคม 2023  การประเมินงบประมาณการเดินทางและระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวข้อง จัดอันดับแยกกันสำหรับระดับงบประมาณและความพึงพอใจ โดยคำนวณดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน ของจุดหมายปลายทาง 27 แห่ง 

ตัวเลขดัชนี ที่มีค่า + สูงกว่าจะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีขึ้น ยิ่งตัวเลข –” สูง ประสิทธิภาพด้านต้นทุนก็จะยิ่งแย่ลง

จุดหมายปลายทางที่มีงบประมาณต่ำและความพึงพอใจสูง

 • ญี่ปุ่นและไทย (+14 ทั้งคู่)
 • ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน (+8)

จุดหมายปลายทางที่มีงบประมาณสูงและความพึงพอใจต่ำ

 • ฝรั่งเศส (–16)
 • สหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ (–13)
 • ฮาวาย (–12)
 • สหราชอาณาจักร (–9)

ชาวเกาหลีใต้ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมากกว่า 1,929 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ไปกับการเดินทางไปต่างประเทศในปี 2023 การใช้จ่ายของพวกเขามากที่สุดในยุโรปที่มากกว่า 3,332 ดอลลาร์  ตามมาด้วยมากกว่า 2,664 ดอลลาร์ ในอเมริกาเหนือ  1,637 ดอลลลาร์ ในแปซิฟิกใต้ และมากกว่า 1}078 ดอลลาร์ในเอเชีย

ตัวเลขจากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่า ในปี 2023 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยาวต่สงประเทศเข้ามาท่องเที่ยวรวมกว่า 25 ล้านคน แต่นับเป็นสัดส่วนเพียง 80% เมื่อเทียบกับก่อนช่วงโตวิด-19 ที่ญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยว 31.8 ล้านคนในปี 2019

นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ใช้จ่ายไป 5.29 ล้านล้านเยน (3.51 หมื่นล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 10% จากการใช้จ่าย 4.81 ล้านล้านเยนในปี 2562

10 อันดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติของญี่ปุ่น

 • เกาหลีใต้       6.9 ล้านคน
 • ไต้หวัน          4.2 ล้านคน
 • จีน 2.4 ล้านคน
 • ฮ่องกง          2.1 ล้านคน
 • สหรัฐฯ          2 ล้านคน
 • ไทย 9.9 แสนคน
 • ฟิลิปปินส์ 6.2 แสนคน
 • ออสเตรเลีย 6.1 แสนคน
 • สิงคโปร์ 5.9 แสนคน
 • เวียดนาม 5.7 แสนคน

10 อันดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยปี 2566 จำนวนทะลุ 28 ล้านคน 

 • มาเลเซีย       4.2 ล้านคน
 • จีน 3.5 ล้านคน
 • เกาหลีใต้      1.6 ล้านคน
 • อินเดีย 1.6 ล้านคน
 • รัสเซีย 1.4 ล้านคน
 • สปป.ลาว 1.1 ล้านคน
 • เวียดนาม 1.0 ล้านคน
 • สิงคโปร์ 9.5 แสนคน
 • สหรัฐฯ 9.05 แสนคน
 • ญี่ปุ่น 8 แสนคน

ที่มา-

https://unseen-japan.com/south-korea-japan-travel-praise/

https://www.statista.com/statistics/654312/japan-foreign-visitors-breakdown-by-country/