“ธนาธร”ด่าเรียงหน้าตั้งรัฐบาลไม่ได้

  • ยอมตระบัดสัตย์ของนักการเมือง
  • ยึดโยงผลประโยชน์
  • แบ่งเค้กเก้าอี้ไม่ลงตัว

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ในเฟสบุ๊ค ว่า จนถึงวันนี้ ผ่านมา 78 วันหลังการเลือกตั้ง เรายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้

การจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคการเมือง 19 พรรคที่มีอุดมการณ์และแนวนโยบายหลากหลาย สิ่งเดียวที่ยึดโยงพวกเขาเหล่านี้ไว้ก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น การแบ่งเค้กเก้าอี้รัฐมนตรีที่ไม่ลงตัวตั้งแต่วันแรกหลังการเลือกนายกรัฐมนตรี คือตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลหน้าจะเป็นอย่างไร
.
การยอมตระบัดสัตย์ของนักการเมือง :
.
-บ้างเพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การที่เราไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลมานานทำให้กลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มไส้แห้งและพร้อมทำทุกอย่าง แม้แต่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการเพื่อให้ได้ตำแหน่งเก้าอี้
.
-บ้างเพราะลาภยศชื่อเสียง หรือเพราะกลัวการข่มขู่ในคดีความเก่า
.
เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับประเทศไทย ความหวังของประชาชนว่าชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นหลังจากรอคอยการเลือกตั้งมาถึง 5 ปีต้องพังทลายลง เพราะรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพและยึดโยงกันด้วยผลประโยชน์ย่อมคิดถึงอำนาจและสถานะของตนเองมากกว่าจะร่วมกันผลักดันวาระเพื่อประชาชน
.
อย่างมาก เราคงเห็นแค่นโยบายอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเรียกคะแนนนิยม ขณะที่ชุดนโยบายที่มุ่งเน้นการปฏิรูปแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาและจำเป็นต่อการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศจะไม่เกิดขึ้นเลย
.
นั่นเพราะการดำเนินชุดนโยบายเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และความร่วมมือของพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และแนวนโยบายใกล้เคียงกัน
.
รัฐบาลที่ตั้งขึ้นเพื่อการสืบทอดอำนาจ ย่อมไร้เจตจำนงทางการเมืองที่จะทำเพื่อประชาชน
.
เผด็จการสืบทอดอำนาจได้เพราะมีนักการเมืองบางกลุ่มนำความไว้วางใจของประชาชนเป็นเครื่องมือต่อรองอำนาจและเก้าอี้ให้ตัวเอง
.
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐบาลแห่งการสืบทอดอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนย่อมไม่มีความแน่นอน ไม่ยั่งยืน และไร้ซึ่งอนาคต