ธปท. ชี้เบื้องต้นมาตรการ LTVได้ผลยันไม่กระทบบ้านหลังแรก

  • ผู้กู้ 2 หลังขึ้นไปสินเชื่อลดตามคาด
  • เดือนเม.ย.ปล่อยกู้ลดลง23%
  • ลั่นยินดีรับฟังผลกระทบลูกค้า

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการประเมินผลของมาตรการ LTV ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินดาวน์ให้กับการซื้อที่อยู่อาศัยผ่านสินเชื่อสถาบันการเงิน แต่จากข้อมูล 4 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ของสถาบันการเงิน ยังคงเพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นการขายของผู้ประกอบการ เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้เร่งการตัดสินใจเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี จำนวนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อปล่อยใหม่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแรกของมาตรการ ลดลงประมาณ 8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการปรับลดลงดังกล่าวมาจากกลุ่มที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกันตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูง โดยสินเชื่อผู้กู้สินเขื่อบ้าน2หลังพร้อมกันขึ้นไปลดลง23% ในขณะที่สินเชื่อปล่อยใหม่สำหรับผู้ที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก (ผ่อนสัญญาเดียว) ยังขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อน โดยขยายตัวลดลง1%ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลในภาพรวมเป็นไปตามที่คาดไว้ แต่อย่างไรก็ดี มาตรการเพิ่งจะเริ่มบังคับใช้ ธปท. จะติดตามพัฒนาการและรับฟังผลกระทบของมาตรการจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป