ธปท.กำชับให้สถาบันการเงินยกระดับการให้บริการออนไลน์

  • ระบุแบงก์กรุงเทพเกิดปัญหาเพราปรับปรุงระบบ
  • ดูแลเต็มที่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
  • ขู่ประจานแบงก์ออนไลน์ล่มบ่อย

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เมื่อวันที่ 22มิ.ย.ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพฯ มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ แบงก์กิ้ง และ เอทีเอ็มต่อเนื่องหลาย ชม. นั้น จากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

ธปท.ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้กำชับธนาคารกรุงเทพฯ เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที โดยระบบสามารถเปิดใช้บริการระบบออนไลน์ได้ตามปกติภายในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และระบบเอทีเอ็ม ภายในระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้สามารถเปิดใช้บริการทั้งหมดได้ตามปกติ เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานที่ได้เตรียมการไว้

ทั้งนี้ ธปท. ได้กำชับธนาคารกรุงเทพฯ ให้ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทุกราย เช่น กรณีรายการโอนเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับเงิน โดยทันที ซึ่งคาดว่าธนาคารกรุงเทพฯ จะดำเนินการได้ทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ธปท. ได้สั่งการให้มีแผนการยกระดับศักยภาพความสามารถในการให้บริการ ทั้งในระยะสั้นที่ต้องปรับปรุงระบบภายใน การสื่อสารกับประชาชนที่รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งแผนการป้องกันในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆขึ้นอีก

สำหรับมาตรการที่จะยกระดับการให้บริการของสถาบันการเงินในระยะยาว และสร้างความเข้มแข็งด้านเสถียรภาพของระบบธนาคารรวมทั้งให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการเลือกใช้บริการ สิ่งที่ ธปท. จะได้ดำเนินการ คือ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติเหตุการณ์ระบบขัดข้องรายสถาบันการเงิน (Downtime) โดยจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลนี้ทาง BOT website ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันการเงินได้ดีขึ้น