“ธนารักษ์” ถือฤกษ์ปี 63 ใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่

  • “ธนารักษ์” คาดราคาที่ดินเฉลี่ยทั้งประเทศปรับขึ้น 11%
  • หลังราคาประเมินที่ดินรอบใหมเริ่มใช้ต้นปีหน้า
  • ดันราคาที่ดินในกรุงเทพแพงขึ้นอีก 2.45%
  • โซนสีลม-เพลินจิตนำโด่งราคาพุ่งแตะวาละ 1 ล้านบาท

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงเรื่องการจัดทำราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ว่า กรมฯได้เตรียมจัดทำล่วงหน้ามาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยคณะอนุกรรมการประเมินราคาที่ดินระดับจังหวัด ได้ประเมินราคาที่ดินแต่ละจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินราคาที่ดินในส่วนกลางที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อจะประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563-ธ.ค.2566 อย่างไรก็ตามในภาพรวมนั้นราคาประเมินรอบใหม่ ราคาที่ดินเฉลี่ยทั้งประเทศปรับขึ้นราว 11%

“สำหรับการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่นี้ ราคาประเมินที่ดินในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะมีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) แต่ในกรุงเทพมหานครราคาประเมินยังต่ำกว่าราคาตลาดราว 20% โดยปัจจุบันที่ดินทั่วประเทศมีจำนวน 321 ล้านไร่ เป็นที่ดินเอกชน 127 ล้านไร่ จำนวน 37.62 ล้านแปลง ในจำนวนนี้เป็นโฉนด 33.48 ล้านแปลง คิดเป็น 89% ส่วนที่เหลือเป็นที่ดิน เช่น ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือ นส.3 เป็นต้น”

สำหรับราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มเฉลี่ย 2.45% โดยอัตราเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินถนนสายสำคัญ ซึ่งคิดเป็นตารางวา(ตร.ว.) ได้แก่ ถนนสีลม ราคาประเมินอยู่ที่ 750,000 บาทถึง 1 ล้านบาท เพิ่มจากราคาประเมินรอบที่ผ่านมาที่อยู่ 700,000 บาทถึง 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.14% ถนนเพลินจิต  1 ล้านบาท เพิ่มจาก 900,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.11% ถนนพระรามที่ 1 ราคา 400,000 บาทถึง 1 ล้านบาท จากเดิม 400,000 –900,000  บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0-11.11%  ถนนวิทยุ 1 ล้านบาท จากเดิม 500,000-750,000  บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 100-33.33%

ด้านถนนสาทร ราคา 450,000-800,000  บาท จากเดิม 450,000-750,0000 บาทหรือเพิ่มขึ้น 6.67%, ถนนสุขุมวิทจาก ราคา  230,000-750,000 บาท จากเดิม  210,000-650,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.52-15.38% ถนนพหลโยธินราคา 130,000-500,000 บาท จากเดิม 100,000-400,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25-30%, และถนนรามอินทรา ราคา 100,000-170,000 บาท จากเดิม 85,000 – 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17.65-30.76%

ส่วนการประเมินราคาพื้นที่ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรีมีราคาประเมินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.25% ราคาต่ำสุด 1,000 บาทต่อตร.ว. สูงสุด 170,000 บาทต่อตร.ว. โดยที่ดินราคาแพงสุดอยู่บริเวณ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนงามวงศ์วาน  ขณะที่จังหวัดสมุทรสาครราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.58% ราคาต่ำสุด 350 บาทต่อตร.ว.สูงสุด 70,000บาทต่อตร.ว.  โดยที่ดินแพงสุด คือ ถนนเอกชัย และถนนเศรษฐกิจ 1 ส่วนสมุทรปราการราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.36% ต่ำสุด 500 บาทต่อตร.ว.สูงสุด 160,000 บาทต่อตร.ว. แพงสุดบริเวณถนนสุขุมวิท (เขตกรุงเทพฯ-คลองสำโรง)

ขณะที่จังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.46% ต่ำสุด 130 บาทต่อตร.ว. แพงสุด 80,000 บาทตร.ว. โดยบริเวณแพงสุด คือ แถวถนนหน้าพระ ถนนหลังพระ ถนนซ้ายพระ ถนนขวาพระ ถนนทรงพล ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน  และจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.07% ราคาต่ำสุด 600 บาทต่อตร.ว. สูงสุด 100,000 บาทต่อตร.ว.อยู่แถวถนนรังสิต-ปทุมธานี ถนนพหลโยธิน