“ธณิกานต์”ขอนำบทบาทส.ส.สตรีรุ่นใหม่

  • พปชร.ชวเสนอ กมธ.ยกร่างฯ ตั้ง คกก.ดูแลสิทธิความหลากหลายทางเพศ
  • ดันกฎหมายและนโยบายให้เกิดความเท่าเทียม

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ น.ส.ธณิกานต์ โฆษกคณะกรรมาธิการ แถลงว่า มีการพิจารณาในหมวดกรรมาธิการ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายและรอบคอบในการปรับเปลี่ยนและอัพเดทชุดของกรรมาธิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมลงมติให้แขวนประเด็นในส่วนของจำนวนคณะและจำนวนคนไว้ เดินหน้าพิจารณาในส่วนของเนื้อหาตามที่ฝ่ายเลขาฯได้ยกร่างไว้ ทีละข้อ ทีละคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นสังคมในปัจจุบัน

โดย น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของประเด็นสังคมเรื่องสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ หลังจากที่นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายนักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ เข้ายื่นข้อข้อเรียกร้องต่อ น.ส.ธณิกานต์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ซึ่ง น.ส.ธณิกานต์ เห็นว่า คณะกรรมาธิการชุดนี้ จะเป็นการ เปิดพื้นที่ให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งทางพรรคและส่วนตัวได้มีการศึกษาจากร่างเดิมอยู่แล้ว  จึงควรสร้างความเข้าใจและร่วมผลักดันกฎหมายและนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม เพราะปัจจุบัน แม้สังคมจะยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้น แต่ก็ยังถูกเลือกปฏิบัติในหลายด้าน โดยเฉพาะกฎหมายที่ยังไม่รองรับ ดังนั้น หากมีการตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ในการทำให้สังคมเข้าถึง เข้าใจ ยอมรับในความหลากหลาย และร่วมผลักดันให้พวกเขาได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องในเรื่องการปรับคณะกรรมาธิการให้เชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยนกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้ทันยุคทันสมัย เหมาะกับการทำงานของกระทรวงและบริบทปัจจุบันของประเทศไทย