“ทีโอที”เคลียร์ปมเน็ตชายขอบ10วัน

  • สั่งแจง เหตุผลไม่ทำตามเงื่อนไขการประมูล
  • ความเสียหาย-คนรับผิดชอบ
  • “มนต์ชัย”​ขอเวลาไม่นานแจงทุกประเด็น

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสัมคม(ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ กิจการ กระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.)  ได้ยกเลิกสัญญาโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นั้น  ได้สั่งการให้น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอีเอส ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที ไปตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ความเสียหาย จากกรณีดังกล่าว แล้วนำมารายงานให้ทราบภายใน 10วันด้วย

ทั้งนี้บอร์ดทีโอที ต้องสรุปเหตุผลของความล่าช้าทั้งหมด และเหตุของการไม่ทำตามเงื่อนไข (ทีโออาร์) ของกสทช.เพราะกสทช.เป็นนายจ้าง ก็ต้องทำตามนายจ้างสั่ง ผมไม่ได้เข้าข้่างใคร แต่พิจารณา ตามหลักการและเหตุผล ความล่าช้าที่เกิดขึ้น มีความเสียหาย แน่นอน แต่อยู่ที่จะประเมินมูลค่าเท่าใด และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น เรืื่องนี้ต้องมีึความ ชัดเจน เพราะสังคมให้ความสนใจ และถือเป็น บทเรียนของทีโอทีด้วย”

สำหรับโครงการ เน็ตชายขอบ เป็น โครงการติดตั้งอินเตอร์ เน็ตในพื้นที่ ที่ไม่มีบริการมาก่อน เพื่อให้มีสัญญาณ อินเตอร์ เน็ต ประชาชนได้ใช้งาน เพราะการมีอินเตอร์เน็ต ทำให้ประชาชนสามารถ ใช้งาน ต่อยอด หาความรู้เพิ่มเติม สร้างโอกาส สร้่างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ แต่เมื่อไม่มีคนในพื้นที่ ก็เสียโอกาส ดังนั้น เรื่องดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ ทีโอที ก็ต้องมีคำตอบชัดเจน ทั้งจะยกทรัพย์สิน ที่ได้ติดตั้งไปบางส่วน ให้ใช้งานฟรี ไปเลย เพราะผิดคุณสมบัติ(สเปก) หรือจะรื้อถอนออก ก็ไปพิจารณา ด้วย

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะสามารถรวบรวมเหตุผลของความล่าช้า และลำดับเหตุการณ์ต่างของโครงการเน็ตชายขอบให้ รมว.ดีอีเอส ได้รับทราบแล้ว