ทีเอ็มบีระดมทุน3หมื่นล้าน

  • ทีเอ็มบี เสริมแกร่งกองทุนขั้น 2 ระดมทุนออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน
  • จ่ายดอกเบี้ย 4 % ต่อปีจ่ายดอกเบี้ย 4 % ต่อปี
  • ขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน20-27 มิ.ย.
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดภายหลัง 5 ปี หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก3 เดือน โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 20-27 มิ.ย.62

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเงินกองทุนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ลูกค้าช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+(Tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขณะที่ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ระดับ AA- (Tha) สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของธนาคาร ตลอดจนความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ทีเอ็มบี และ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.tmbbank.com/subdebt_2019