ทีวีดิจิทัล 7 ช่องได้เงินคืน 2,932 ล้านบาท

  • 7 ช่องทีวีดิจิทัลรับเงินคืน 2,932 ล้านบาท
  • ยื่นเอกสารหลังยุติออกอากาศเร็ว ได้เงินเร็ว
  • เดือนต.ค. ทีวีดิจิทัลช่องธุรกิจเหลือ 15 ช่อง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้สรุปการชดเชยเยียวยาให้กับทีวีดิจิทัล 7 ช่อง ที่คืนใบอนุญาต รวมเป็นเงิน 2,932.68 ล้านบาท โดยหลังการยุติการออกอากาศแล้ว ในวันถัดไป ขอให้ทั้ง 7 ช่อง มาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินค่าชดเชยได้ เพื่อสำนักงาน กสทช. จะได้เร่งพิจารณาคืนเงินให้โดยเร็วที่สุด

สำหรับทีวีดิจิทัล ที่ได้รับเงินคืน และวันเวลาที่จะยุติออกอากาศ ดังนี้ 1 บริษัท สปริง 26 จำกัด (หมายเลขช่อง 26 หรือช่อง NOW เดิม) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 00.01 น. โดยจะได้รับเงินชดเชย 675.76 ล้านบาท

2.บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (หมายเลขช่อง 19 หรือช่อง Spring News) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 00.01 น.จะได้รับเงินชดเชย 500.95 ล้านบาท

3.บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 20) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 00.01 น จะได้รับเงินชดเชย 371.98 ล้านบาท

4.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 21) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 31 ส.ค. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ก.ย. 2562 เวลา 00.01 น. จะได้รับเงินชดเชย 378.05 ล้านบาท

5.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หมายเลขช่อง 14 หรือช่อง MCOT Family) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ก.ย. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 00.01 น.จะได้รับเงินชดเชย 163.29 ล้านบาท

6.บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 28 หรือ ช่อง 3SD) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 00.01 น. จะได้รับเงินชดเชย 680.08 ล้านบาท

7.บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 13 หรือ ช่อง 3 Family) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 00.01 น. จะได้รับเงินชดเชย 162.54 ล้านบาท. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเดิมทีวีดิจิทัล ที่มีการประมูลมาทั้งหมด 24 ช่อง และได้ยุติออกอากาศไปก่อนหน้านี้ 2 ช่อง และภายในเดือนส.ค.-ต.ค. นี้จะทยอยยุติการออกอากาศอีก 7 ช่อง ทำให้ทีวีดิจิทัลที่เป็นธุรกิจ จะเหลือ 15 ช่อง ซึ่งยังไม่นับรวมทีวีช่อง 5, 11 ,และไทยพีบีเอส

ส่งจาก iPad ของฉัน