ทิศทางดัชนีตลาดหุ้น-ค่าเงินบาท สัปดาห์นี้ (3-7มิ.ย.2562)

สรุปความเคลื่อนไหวค่าเงินบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท สําหรับสัปดาห์หน้า (3-7 มิ.ย.) ว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ประเมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงินบาทท่ี 31.50-31.90 บาทต่อดอลล่าร์ฯ โดยจุดสนใจในประเทศ น่าจะอยู่ที่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ของไทย รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง ขณะที่ ปัจจยั ต่างประเทศที่สาคัญได้แก่ ประเด็นด้านการค้าระหว่าง สหรัฐฯ-จีน สถานการณ์ BREXIT และตัวเลข PMI เดือนพ.ค. ของประเทศชนั้ นาหลายประเทศ 

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระหว่างสัปดาห์ ประกอบด้วย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ข้อมูลตลาดแรงงานอื่นๆ และดชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนพ.ค. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเม.ย. ตลอดจนถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ(BeigeBook)ของเฟด

สรุปความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย

สําหรับสัปดาห์ถัดไป (3-7 มิ.ย.) บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที 1,600 และ 1,580 จุด ขณะที แนวต้านอยู่ที1,635 และ 1,650 จุด ตํามลําดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ประเด็นการเมืองในประเทศ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ ประเทศคู่ค้าสถานการBREXIT รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดระดับสูง

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่สำคัญ ได้แก่ตัวเลขการจ้างงาน นอกภาคการเกษตร ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ตัวเลข จีดีพีไตรมาส 1/62 ของยูโรโซน ดัชนี PMIComposite เดือนพ.ค.ของประเทศแถบยโูรโซนและญี่ปุ่น