ทำทุกทาง น้ำประปาต้องดื่มได้ !

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังมอบนโยบาย การประปาส่วนภูมิภาค ว่า  นโยบายที่ตน และรัฐมนตรีช่วยทุกท่านเห็นพ้องต้องกัน และแจ้งไปยังการประปาส่วนภูมิภาค คือ น้ำประปาต้องดื่มได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย นี่คือ นโยบายหลัก ขอให้ใช้ความพยายามอย่างสูงที่สุดที่จะทำให้เร็จ แม้จะเป็นถิ่นกันดาร ใช้น้ำบาดาล ก็ต้องไปหาทางมาให้จงได้ เพื่อช่วยลดภาระประชาชน แบ่งเบาค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้น เรายังต้องขยายเครือข่าย การส่งน้ำประปา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้มีการมอบหมายให้ไปหารือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งยังมีการสนับสนุนเพื่อหาแหล่งน้ำดิบ และได้มีการเร่งศึกษา จากการใช้แหล่งน้ำจากเขื่อนเชี่ยวหลาน ให้เดินท่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน 

“นับเป็นโอกาสดีที่ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่ตนได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงมหาดไทย ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ให้สะอาดดื่มได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรเป็นหน้าที่ที่ผู้ว่าการฯ และผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งทุกท่านได้ทำอยู่แล้ว เป็นภารกิจสำคัญของเราในการที่ช่วยทำให้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการช่วยประชาชนที่เดือดร้อน ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปาจาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน เพื่อแก้ปัญหาประชาชนเบื้องต้น”