ทางหลวงชนบทเร่งช่วยชาวบ้านจัดรถบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากปัญหาน้ำท่วมหนักในภาคอีสาน โดยเฉพาะจ.อุบลราชธานี ดังนั้นจึงได้สั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี (ขทช.อบ.) พร้อมด้วยหมวดบำรุงทางหลวงชนบท (บช.) ในสังกัดทั้ง 6 หมวด ได้แก่ บทช.ม่วงสามสิบ , บทช.ตระการพืชผล , บทช.เดชอุดม , บทช.พิบูลมังสาหาร , บทช.เขมราช , บทช.อุบลราชธานี อำนวยความสะดวก เร่ง ซ่อม สร้าง ซ่อมแซมให้ถนนทางหลวงชนบทสามารถกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันให้อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

ทั้งนี้ได้ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ ช่วยเหลือประชาชนในการข้ามถนนในช่วงที่น้ำท่วมสูง ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ โดยได้เริ่มบริการช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 62ที่ผ่าน ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. -19.00 น. ของทุกวัน บนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4005 แยก ทล.2050 – บ้านสะพือ ช่วง กม.ที่ 6+300 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตาลสุม และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ในภาพรวมของความช่วยเหลือ ณ ปัจจุบัน ได้ปฏิบัติการขนส่งไปแล้ว จำนวน 303 เที่ยว

นอกจากนั้นยังได้ขนของถุงยังชีพ น้ำดื่ม และข้าวสาร ของผู้ที่มีความห่วงใย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์อพยพบ้านกุดกั่ว ในสายทาง พร้อมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน ประชาชนที่สอบถามเส้นทาง และรับมอบอาหารน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

นายกฤชเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขทช.อบ. พร้อมด้วย บทช.ในสังกัดยังได้ร่วมกันดำเนินการบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปเป็นผนังกั้นน้ำบนโครงข่ายถนนทางหลวงชนบทที่เกิดอุทกภัย พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย